Cầu MB - ĐỀ bộ | Tập Đoàn Giải Mã Số Học | Cao Thủ Chốt Số | Soi Cầu XSMB
L

lodandedan

Guest
Cầu bộ:
G1.1-2 + G4.1-3 = Bộ 32

Btđ 32

lot dàn
03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,
35,63,36,73,37,83,38,93,39,02,
20,12,21,22,42,24,52,25,62,26,

72,27,82,28,92,29,
 
Top