Thảo luận - VỀ BỜ CÙNG MRPHA1 | Page 15 | Tập Đoàn Giải Mã Số Học | Cao Thủ Chốt Số | Soi Cầu XSMB

Thảo luận VỀ BỜ CÙNG MRPHA1

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Dàn này đúng ko bác
Dàn 2d: (16s) 00,03,05,08,30,33,35,38,50,53,55,58,80,83,85,88
Dàn 3d: (64s) 000,003,005,008,030,033,035,038,050,053,055,058,080,083,085,088,300,303,305,308,330,333,335,338,350,353,355,358,380,383,385,388,500,503,505,508,530,533,535,538,550,553,555,558,580,583,585,588,800,803,805,808,830,833,835,838,850,853,855,858,880,883,885,888
Dàn 4d: (256s) 0000,0003,0005,0008,0030,0033,0035,0038,0050,0053,0055,0058,0080,0083,0085,0088,0300,0303,0305,0308,0330,0333,0335,0338,0350,0353,0355,0358,0380,0383,0385,0388,0500,0503,0505,0508,0530,0533,0535,0538,0550,0553,0555,0558,0580,0583,0585,0588,0800,0803,0805,0808,0830,0833,0835,0838,0850,0853,0855,0858,0880,0883,0885,0888,3000,3003,3005,3008,3030,3033,3035,3038,3050,3053,3055,3058,3080,3083,3085,3088,3300,3303,3305,3308,3330,3333,3335,3338,3350,3353,3355,3358,3380,3383,3385,3388,3500,3503,3505,3508,3530,3533,3535,3538,3550,3553,3555,3558,3580,3583,3585,3588,3800,3803,3805,3808,3830,3833,3835,3838,3850,3853,3855,3858,3880,3883,3885,3888,5000,5003,5005,5008,5030,5033,5035,5038,5050,5053,5055,5058,5080,5083,5085,5088,5300,5303,5305,5308,5330,5333,5335,5338,5350,5353,5355,5358,5380,5383,5385,5388,5500,5503,5505,5508,5530,5533,5535,5538,5550,5553,5555,5558,5580,5583,5585,5588,5800,5803,5805,5808,5830,5833,5835,5838,5850,5853,5855,5858,5880,5883,5885,5888,8000,8003,8005,8008,8030,8033,8035,8038,8050,8053,8055,8058,8080,8083,8085,8088,8300,8303,8305,8308,8330,8333,8335,8338,8350,8353,8355,8358,8380,8383,8385,8388,8500,8503,8505,8508,8530,8533,8535,8538,8550,8553,8555,8558,8580,8583,8585,8588,8800,8803,8805,8808,8830,8833,8835,8838,8850,8853,8855,8858,8880,8883,8885,8888.
Đúg rồi
 
Hôm trc thấy có ai báo đề ra 77433 2 đầu đều là kép thì theo bạc nhớ của bác pham tiến ty thì nuôi kép 3 ngày nay là ngày cuối đấy,các ct cho ý kiến
Kép chỉ có 3 bộ 00,02,03 cho hn nhưg nhìn mã các kiểu kép nay nổ thì tổg 3 có 58,85 thôi
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top