Đề 36s - Sói Review Dàn Đề 36S 3 Miền ( Khúc Vũ ) | Page 5 | Tập Đoàn Giải Mã Số Học | Cao Thủ Chốt Số | Soi Cầu XSMB

Đề 36s Sói Review Dàn Đề 36S 3 Miền ( Khúc Vũ )

Tóm lại số lên chỉ để tham khảo ace ko thích lướt qua là dc. Mình ko phải cao thủ gì cả chơi nhỏ nhẹ kiếm bó rau
Bình tĩnh thui đong người mà có người nọ người kia ace tham khảo vẫn OK mà tôi cũng vậy mà bạn vẫn xem bài choits của bạn mà
 
XSMN - 03/4
LÔ 24 42 - 3D 224,242,324,342,424,442,624,642,724,742,824,842

ĐỀ CHẠM 36S -


20,02,75,57,93,39,48,84,30,03,85,58,21,12,76,67,94,49,40,04,95,59,31,13,86,68,70,07,25,52,61,16,43,34,98,89
DÀN 10S - 57,75,21,12,67,76,31,13,07,70

TTD - 57,75,67,76

BTD - 57

3D - 2,3,4,7,8,9
Đen ghê tổng 2,4 loại kép bằng lại trắng bảng 😭
 
Cay quá nhỉ, mình theo lô đánh đề bộ 00 ra lô hết lại còn vả 66,77 vào mặt trong khi đánh 55
 
XSMB - 03/4
STL - 12,21 - 3D 212,221,312,321,412,421,612,621,712,721,812,821

ĐỀ ĐUÔI - 00,10,01,20,02,30,03,40,04,50,05,60,06,70,07,80,08,90,09,15,51,25,52,35,53,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,91,19,46,64,82,28,37,73,41,14,96,69,32,23,87,78
DÀN 10S - 59,95,58,85,28,82,69,96,15,51

TTD - 59,95,51,15

BTD - 95 - 795

3D - 0,2,3,5,7,8
Gãy lô ăn đề 64,364
 
XSMN - 04/4

STL - 00,55 - 3D 000,055,500,555,200,255,700,755,300,355,800,855


ĐỀ CHẠM 36S -
:goodluck 02,20,12,21,22,32,23,42,24,52,25,62,26,72,27,82,28,92,29,06,60,16,61,36,63,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69


:goodluck
DÀN 10S - 25,52,23,32,68,86,36,63,69,96

TTĐ - 23,32,68,86

BTD - 86 - 586

3D - 0,2,7,5,6,8
 
XSMB - 04/4

STL - 26,62 - 3D 126,162,226,262,326,362,626,662,726,762,826,862


DÀN ĐỀ 64S -

91,99,90,95,94,96,92,98,01,09,00,05,04,06,02,08,51,59,50,55,54,56,52,58,41,49,40,45,44,46,42,48,61,69,60,65,64,66,62,68,21,29,20,25,24,26,22,28,81,89,80,85,84,86,82,88,11,19,10,15,14,16,12,18


HẠ DÀN 36S -

00,01,02,04,05,06,10,11,12,14,15,16,20,21,22,24,25,26,40,41,42,44,45,46,50,51,52,54,55,56,60,61,62,64,65,66


DÀN 10S - 15,51,06,60,45,54,24,42,00,55

TTD - 51,42,45,54

BTD - 51 - 751

3D - 1,3,6,7,8,9
 
Top