Cầu MB - KHI NÀO ĐÁNH STL 01,10 ????? | Tập Đoàn Giải Mã Số Học | Cao Thủ Chốt Số | Soi Cầu XSMB
Dấu hiệu đánh stl 01,10 : khi trong 23 lô trừ giải 7 của xsmb có chứa 3 con 0 hoặc 3 con 5 thì đánh STL 01,10 khung 3ngay. thường thì ra 10 ngày 1. đánh khung 3 ngày cho an toàn.
ví dụ: ngày 24/5 giải 3.5 là 55615 có chứa 3con 5. ngày 25/5 ta ăn 81110 ở giải3.1. tương tự :
25/5 g4.4 10000 26/5 ăn 510.
27/5 g3.1 45555, g2.2 00310, 28/5 ăn 10
30/5 g3.1 55065, 2/5 ăn 47910 kn3
9/6 g3.4 00280, 11/5 ăn 5910
11/6 g5.4 0030, 14/5 ăn 01 kn3
12/6 g2.253855, 14/5 ăn 01 kn2
18/6 g2.2 00014, 21/6 an 01 kn3
hôm qua xsmb có g2.1 70006 và g5.3 có 5505. hôm nay 01,10 khung 3 ngày..
cái này mình đã test 100 ngày gần đây chỉ gãy 1 khung.
chúc các bạn đồng lô may mắn.
 
ví dụ: ngày 24/5 giải 3.5 là 55615 có chứa 3con 5. ngày 25/5 ta ăn 81110 ở giải3.1. tương tự :
25/5 g4.4 10000 26/5 ăn 510.
27/5 g3.1 45555, g2.2 00310, 28/5 ăn 10
30/5 g3.1 55065, 2/5 ăn 47910 kn3
9/6 g3.4 00280, 11/5 ăn 5910
11/6 g5.4 0030, 14/5 ăn 01 kn3
12/6 g2.253855, 14/5 ăn 01 kn2
18/6 g2.2 00014, 21/6 an 01 kn3
hôm qua xsmb có g2.1 70006 và g5.3 có 5505. hôm nay 01,10 khung 3 ngày..
cái này mình đã test 100 ngày gần đây chỉ gãy 1 khung.
chúc các bạn đồng lô may mắn.
tks chủ thớt h mới hiểu
 
Cầu phải ra xám 0 hoặc sám 5 thì mới bắt stl 010 thế cầu này phải rình r
ko cần phải ra 000 hay 555 liền kề đâu bạn. miễn sao trong 1 lô có chứa 3 con 0 hoặc 3 con 5 nằm bất kì vị trí nào cũng được. nó thuộc dạng cầu rình mà hihi.
 
ví dụ: ngày 24/5 giải 3.5 là 55615 có chứa 3con 5. ngày 25/5 ta ăn 81110 ở giải3.1. tương tự :
25/5 g4.4 10000 26/5 ăn 510.
27/5 g3.1 45555, g2.2 00310, 28/5 ăn 10
30/5 g3.1 55065, 2/5 ăn 47910 kn3
9/6 g3.4 00280, 11/5 ăn 5910
11/6 g5.4 0030, 14/5 ăn 01 kn3
12/6 g2.253855, 14/5 ăn 01 kn2
18/6 g2.2 00014, 21/6 an 01 kn3
hôm qua xsmb có g2.1 70006 và g5.3 có 5505. hôm nay 01,10 khung 3 ngày..
cái này mình đã test 100 ngày gần đây chỉ gãy 1 khung.
chúc các bạn đồng lô may mắn.
g3.1 ngày 25/6 là 03009. hôm nay 26/6 nuôi 01,10 k3n nha AE
 
Top