Cầu kèo SXMB thứ 3 ngày 3-9-2019 ( cầu đang thông) | Tập Đoàn Giải Mã Số Học | Cao Thủ Chốt Số | Soi Cầu XSMB

Cầu kèo SXMB thứ 3 ngày 3-9-2019 ( cầu đang thông)

Đây là đường cầu đang ăn thông và rất ổn định mình cũng đã chia sẻ theo duy tâm thì phải gẫy rồi mà giờ nó vẫn chạy có nghĩa là cầu này khó có thể gẫy trong mấy ngày tới. Anh em lưu ý nhé. chúc mọi người rực rỡ với đường cầu này đến cuối tuần nhé
BTL: 62 ?????
STL: 787

anh em lưu ý cầu này có thể nuôi khung 3 ngày cũng vẫn OK đã test rồi nhé. (Nhớ like nếu trùng cầu kèo nhé)
Thu 3 cau SXMB 3-9-2019.jpg
 
Sửa lần cuối:
Đây là đường cầu đang ăn thông và rất ổn định mình cũng đã chia sẻ theo duy tâm thì phải gẫy rồi mà giờ nó vẫn chạy có nghĩa là cầu này khó có thể gẫy trong mấy ngày tới. Anh em lưu ý nhé. chúc mọi người rực rỡ với đường cầu này đến cuối tuần nhé
BTL: 62
STL: 787

anh em lưu ý cầu này có thể nuôi khung 3 ngày cũng vẫn OK đã test rồi nhé. (Nhớ like nếu trùng cầu kèo nhé)View attachment 4064
Mai Bt 62 ak ct stl 787 ak ct
 
Đây là đường cầu đang ăn thông và rất ổn định mình cũng đã chia sẻ theo duy tâm thì phải gẫy rồi mà giờ nó vẫn chạy có nghĩa là cầu này khó có thể gẫy trong mấy ngày tới. Anh em lưu ý nhé. chúc mọi người rực rỡ với đường cầu này đến cuối tuần nhé
BTL: 62 ?????
STL: 787

anh em lưu ý cầu này có thể nuôi khung 3 ngày cũng vẫn OK đã test rồi nhé. (Nhớ like nếu trùng cầu kèo nhé)View attachment 4064
Cam on ban
 
Đây là đường cầu đang ăn thông và rất ổn định mình cũng đã chia sẻ theo duy tâm thì phải gẫy rồi mà giờ nó vẫn chạy có nghĩa là cầu này khó có thể gẫy trong mấy ngày tới. Anh em lưu ý nhé. chúc mọi người rực rỡ với đường cầu này đến cuối tuần nhé
BTL: 62 ?????
STL: 787

anh em lưu ý cầu này có thể nuôi khung 3 ngày cũng vẫn OK đã test rồi nhé. (Nhớ like nếu trùng cầu kèo nhé)View attachment 4064
???
 
Đây là đường cầu đang ăn thông và rất ổn định mình cũng đã chia sẻ theo duy tâm thì phải gẫy rồi mà giờ nó vẫn chạy có nghĩa là cầu này khó có thể gẫy trong mấy ngày tới. Anh em lưu ý nhé. chúc mọi người rực rỡ với đường cầu này đến cuối tuần nhé
BTL: 62 ?????
STL: 787

anh em lưu ý cầu này có thể nuôi khung 3 ngày cũng vẫn OK đã test rồi nhé. (Nhớ like nếu trùng cầu kèo nhé)View attachment 4064
Cam on ban da chia se cho mn biet
 
Đây là đường cầu đang ăn thông và rất ổn định mình cũng đã chia sẻ theo duy tâm thì phải gẫy rồi mà giờ nó vẫn chạy có nghĩa là cầu này khó có thể gẫy trong mấy ngày tới. Anh em lưu ý nhé. chúc mọi người rực rỡ với đường cầu này đến cuối tuần nhé
BTL: 62 ?????
STL: 787

anh em lưu ý cầu này có thể nuôi khung 3 ngày cũng vẫn OK đã test rồi nhé. (Nhớ like nếu trùng cầu kèo nhé)View attachment 4064
Cam on ban .hom nay ban cung qua rr mien nam roi. Chung nao ban chot cau mien nam vay ban
 
Top