Thảo luận - Cầu Đề 3D-4D XSMB/T3 + Dàn đề theo ngày | Page 2 | Tập Đoàn Giải Mã Số Học | Cao Thủ Chốt Số | Soi Cầu XSMB

Thảo luận Cầu Đề 3D-4D XSMB/T3 + Dàn đề theo ngày

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Screenshot_2024-03-05-00-47-26-331_com.obestseed.ku.vn.jpg

Cầu bệt đẹp quá.em.lại lướt chút đỉnh
 
XSMB 5/3
Dàn 64 số
73,79,76,74,78,75,43,46,48,45,13,19,14,18,15,93,96,98,95,39,36,34,53,59,56,54,58,23,29,26,24,28,25,37,34,31,39,35,97,91,93,95,92,67,64,69,63,65,62,47,41,43,45,42,87,84,81,89,85,82,57,54,51,59,53,52
Dàn 34 số
73,79,76,74,75,78,43,46,45,48,13,19,14,15,18,93,96,95,98,39,36,35,34,53,59,56,54,58,23,29,26,24,25,28,
Dàn 19 số
73,79,76,75,78,74,43,46,45,48,53,59,56,58,54,93,96,95,98
Dàn 10 số
73,79,76,74,53,59,56,54,43,46
TTD: 74,76,54,56
BTD: 54
3D : 0,1,4,6,7,8,9 ( hạ càng 4,0)
4D: 2,3,4,6,7,9,0 ( hạ càng 2,7)
3D 8số : 474,476,454,456,074,076,054,056
4D 8 số :
2474,2476,2454,2456,2074,2076,2054,2056
Chúc cả nhà chơi vui vẻ.nhớ hốt xèng KU nhá
 
XSMB 5/3
Dàn 64 số
73,79,76,74,78,75,43,46,48,45,13,19,14,18,15,93,96,98,95,39,36,34,53,59,56,54,58,23,29,26,24,28,25,37,34,31,39,35,97,91,93,95,92,67,64,69,63,65,62,47,41,43,45,42,87,84,81,89,85,82,57,54,51,59,53,52
Dàn 34 số
73,79,76,74,75,78,43,46,45,48,13,19,14,15,18,93,96,95,98,39,36,35,34,53,59,56,54,58,23,29,26,24,25,28,
Dàn 19 số
73,79,76,75,78,74,43,46,45,48,53,59,56,58,54,93,96,95,98
Dàn 10 số
73,79,76,74,53,59,56,54,43,46
TTD: 74,76,54,56
BTD: 54
3D : 0,1,4,6,7,8,9 ( hạ càng 4,0)
4D: 2,3,4,6,7,9,0 ( hạ càng 2,7)
3D 8số : 474,476,454,456,074,076,054,056
4D 8 số :
2474,2476,2454,2456,2074,2076,2054,2056
Chúc cả nhà chơi vui vẻ.nhớ hốt xèng KU nhá
Bác ơi dàn trùng nhiều số quá bác ak
 
22 là thua rồi.cầu vân có 22 .nhưng em ghép kép các bác ạ.kép bằng kép lệch em loại tất
😭😭😭
Mai làm lại vậy
 
XSMB 06/03
Dàn 64 số
01,06,02,07,08,09,41,46,42,47,48,51,56,52,57,58,59,91,96,92,97,98,81,86,82,87,89,31,36,32,37,38,10,15,14,19,13,18,60,65,64,69,63,68,20,25,24,29,23,28,70,75,74,79,73,78,80,85,84,89,90,95,93,98
Dàn 24 số 01,06,07,02,03,41,46,47,42,43,51,56,57,52,53,81,86,87,82,91,96,97,92,93
Dàn 12 số
01,06,07,02,41,46,47,42,51,56,57,52
TTD : 51,56,57,52
BTD : 52
3D: 6,4,3,8,1,2,9 (hạ càng 6,4)
4D: 1,2,3,6,7,8,9 (hạ càng 2,7)
3D 8sô :
651,656,652,657,451,456,452,457
4D 8 số :
2651,2656,2652,2657,2451,2456,2452,2457
Chúc mọi ng chơi vui vẻ
Dàn 64 số
01,06,02,07,08,09,41,46,42,47,48,51,56,52,57,58,59,91,96,92,97,98,81,86,82,87,89,31,36,32,37,38,10,15,14,19,13,18,60,65,64,69,63,68,20,25,24,29,23,28,70,75,74,79,73,78,80,85,84,89,90,95,93,98
Dàn 24 số 01,06,07,02,03,41,46,47,42,43,51,56,57,52,53,81,86,87,82,91,96,97,92,93
Dàn 12 số
01,06,07,02,41,46,47,42,51,56,57,52
TTD : 51,56,57,52
BTD : 52
3D: 6,4,3,8,1,2,9 (hạ càng 6,4)
4D: 1,2,3,6,7,8,9 (hạ càng 2,7)
3D 8sô :
651,656,652,657,451,456,452,457
4D 8 số :
2651,2656,2652,2657,2451,2456,2452,2457
Chúc mọi ng chơi vui vẻ
 
XSMB 06/03
Dàn 64 số
01,06,02,07,08,09,41,46,42,47,48,51,56,52,57,58,59,91,96,92,97,98,81,86,82,87,89,31,36,32,37,38,10,15,14,19,13,18,60,65,64,69,63,68,20,25,24,29,23,28,70,75,74,79,73,78,80,85,84,89,90,95,93,98
Dàn 24 số 01,06,07,02,03,41,46,47,42,43,51,56,57,52,53,81,86,87,82,91,96,97,92,93
Dàn 12 số
01,06,07,02,41,46,47,42,51,56,57,52
TTD : 51,56,57,52
BTD : 52
3D: 6,4,3,8,1,2,9 (hạ càng 6,4)
4D: 1,2,3,6,7,8,9 (hạ càng 2,7)
3D 8sô :
651,656,652,657,451,456,452,457
4D 8 số :
2651,2656,2652,2657,2451,2456,2452,2457
Chúc mọi ng chơi vui vẻ
Dàn 64 số
01,06,02,07,08,09,41,46,42,47,48,51,56,52,57,58,59,91,96,92,97,98,81,86,82,87,89,31,36,32,37,38,10,15,14,19,13,18,60,65,64,69,63,68,20,25,24,29,23,28,70,75,74,79,73,78,80,85,84,89,90,95,93,98
Dàn 24 số 01,06,07,02,03,41,46,47,42,43,51,56,57,52,53,81,86,87,82,91,96,97,92,93
Dàn 12 số
01,06,07,02,41,46,47,42,51,56,57,52
TTD : 51,56,57,52
BTD : 52
3D: 6,4,3,8,1,2,9 (hạ càng 6,4)
4D: 1,2,3,6,7,8,9 (hạ càng 2,7)
3D 8sô :
651,656,652,657,451,456,452,457
4D 8 số :
2651,2656,2652,2657,2451,2456,2452,2457
Chúc mọi ng chơi vui vẻ
Ăn 39 dàn 34. Bắt dàn 14 chơi hậu tứ.phải bắt dàn 34 chơi hậu tứ cũng đc 1đ 2939 rồi đau tim
 
Dàn 64 số
67,63,62,64,69,51,56,57,53,52,54,59,17,13,12,14,19,21,26,23,24,29,41,46,47,43,42,91,96,97,93,92,15,12,14,19,65,62,64,69,76,75,71,74,79,36,35,31,32,34,39,26,25,21,24,29,46,45,41,42,96,95,91,92
Dàn 25 số
91,96,97,93,92,67,63,62,64,69,21,26,23,24,29,17,13,12,14,19,71,76,73,74,79
Dàn 12 số
67,63,62,17,13,12,21,26,23,71,76,73
TTD : 63,62,23,26
BT : 26
3D: 1,6,2,7,4,9,3 ( hạ càng 1,6)
4D : 1,6,4,9,3,8,2 ( hạ càng 3,8
3D 8 số : 163,162,123,126,663,662,623,626
4D : 8163,8162,8123,8126,8663,8662,8623,8626
Cả nhà chơi vui vẻ
 
Dàn 64 số
67,63,62,64,69,51,56,57,53,52,54,59,17,13,12,14,19,21,26,23,24,29,41,46,47,43,42,91,96,97,93,92,15,12,14,19,65,62,64,69,76,75,71,74,79,36,35,31,32,34,39,26,25,21,24,29,46,45,41,42,96,95,91,92
Dàn 25 số
91,96,97,93,92,67,63,62,64,69,21,26,23,24,29,17,13,12,14,19,71,76,73,74,79
Dàn 12 số
67,63,62,17,13,12,21,26,23,71,76,73
TTD : 63,62,23,26
BT : 26
3D: 1,6,2,7,4,9,3 ( hạ càng 1,6)
4D : 1,6,4,9,3,8,2 ( hạ càng 3,8
3D 8 số : 163,162,123,126,663,662,623,626
4D : 8163,8162,8123,8126,8663,8662,8623,8626
Cả nhà chơi vui vẻ
07/03/2024
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top